Пре 18 година зачела се наша малопродаја, у скромној пиљарици у 16,5m². Данас "KMN" има две модерне самопослуге у Чачку и једну специјализовану продавницу наших производа у Београду.


КМН 1 - Чачак

Адреса:
Стоје Тошић 10, Чачак

КМН 2 - Чачак

Адреса:
Др.Драгише Мишовића 24, Чачак


КМН 3 - Београд

Адреса:
Змај Јовина 10, Београд